Norsk Puddelklubb Nordenfjelske

Søndag 10.Sept Dommer . Patric Ragnarson..

KINE : Excellent – Konk nr 1 med CK, BTK nr 1 – BIR.

BIR-Junior og BIS – Junior. Utstillingens VAKRESTE HODE og til slutt BIS nr 3.

LEA : Excellent – Konk nr 2.

LOTTA: Excellent – Konk nr1.

Lørdag 9.sept Dommer : Ute Wellhøfer.

KINE : Excellent – Konk nr 2 med CK -Res StorCert og BTK nr 3.

LOTTA : Excellent – Konk nr 1 med CK og BTK nr 4